Дом купца Звездина

Республика Башкортостан
Места России

Дом купца Звездина

Дом купца Звездина, кон. XIX в.